SBanken

Få kontostatus for dine kontoer i Sbanken. Spesielt aktuelt for barnekontoer, hvor det er mangelfull mulighet for å hente ut saldo.

Dette homeyscriptet vil bruke sbankens API for å hente ut kontostatus.

Det du må gjøre er å registrere en klient i sbanken beta utvikler portal. Sette fødselsnummer i koden under som customerID. Så må du bruke API-et for å hente ut en account ID for den kontoen du vil ha status for.

sbanken.js
let customerId = 'xxxfødselsnummerxxx'
let b = xxx base64encoded clientid : secret ....'
let tokenEndpoint = 'https://auth.sbanken.no/identityserver/connect/token'

// var basicAuth = btoa(encodeURIComponent(clientid) + ":" + encodeURIComponent(secret));
// console.log("basic ", basicAuth)

const response = await fetch(tokenEndpoint, {
 "headers": {
  "accept": "application/json",
  "authorization": "Basic " + b,
  "content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8"
 },
 "body": 'grant_type=client_credentials',
 "method": "POST"
});
let data = await response.json()
var token = data['access_token']

async function getAPI(path) {
  const baseURL = 'https://api.sbanken.no/exec.bank/api/v1'
  let resp = await fetch(baseURL + path, {
    "headers": {
      "accept": "application/json",
      "authorization": "Bearer " + token,
      "content-type": "application/json",
      "customerId": customerId
    },
    "method": "GET"
  });
  let data = await resp.json()
  return data
}

// Note.. You have to play with the API in postman to get the account ID that you would like to get status from

let r = await getAPI('/Accounts/xxx_accountid_xxx')
console.log("=== Results ===")
console.log(r)

await setTagValue("sbanken_linnea", {type: 'number', title:'Linnea konto'}, r.item.available)

//console.log("response", data)

Last updated